Oznamká a stužková

Malé oznamkové fotenie:

– fotografovanie ateliérových portrétov v trvaní cca 10 minút.

– z takéhoto fotografovania budú dodané 4 fotografie

– retušované, v digitálnej forme v plných veľkostiach vhodných na tlač.

cena – 20 EUR (platba pri fotografovaní)

Veľké oznamkové fotenie:

– portréty, ale aj celá postava, viac spôsobov svietenia, využitie viacerých scén a prostredí v ateliéri, možnosť striedania oblečenia, rekvizít… 30-40 minútové fotenie

– z takéhoto fotografovania bude 10-15 výsledných záberov

– retušované, v digitálnej forme v plných veľkostiach vhodných na tlač.

cena – 50 EUR (platba pri fotografovaní)

Následná tlač oznamkových fotografií

2x3cm 1 EUR za 25ks. Fotografie sú dodané v páse po 25ks nepostrihané (strihanie +1 EUR / 25ks)

neupravený materiál sa neodovzdáva.

tlač iných rozmerov:

5 x 7,5 cm – 0,20 EUR

9 x 13 cm – 0,24 EUR

10 x 15 cm – 0,25 EUR

13 x 18 cm – 0,45 EUR

15 x 23 cm – 0,65 EUR

21 x 29,7 cm – 1,45 EUR

29,7 x 42 cm – 2,9 EUR …

veľké fotmáty a plátna sú samozrejme tiež v ponuke.

Fotografie nie je možné využiť na iné – najmä komerčné účely bez súhlasu autora. V prípade sprístupnenia fotografií na internete sa vyžaduje použitie dodanej zmenšenej verzie s podpisom autora.